Guatemala

Asamblea de los Pueblos del norte de Quiché «Tzitza at kat iyol unq’ a tename`» «Ri txob’ on k’ o pa kiq’ ab’ ri tinamit»   «La palabra la tienen los pueblos» «Tzitza at kat iyol unq’ a tename`» «Ri txob’ on k’ o pa kiq’ ab’ ri tinamit»   Cientos de delegados y representantes … More Guatemala