Guatemala

Asamblea de los Pueblos del norte de Quiché “Tzitza at kat iyol unq’ a tename`” “Ri txob’ on k’ o pa kiq’ ab’ ri tinamit”   “La palabra la tienen los pueblos” “Tzitza at kat iyol unq’ a tename`” “Ri txob’ on k’ o pa kiq’ ab’ ri tinamit”   Cientos de delegados y representantes … More Guatemala